Schriftelijke vragen

De fractieleden houden zich intensief bezig met de portefeuilles waarover zij gaan. Maar het gebeurt nog wel eens dat er vragen zijn, bijvoorbeeld naar aanleiding van een actuele situatie in Amersfoort. Dan kan een fractielid schriftelijke vragen indienen. Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die de PvdA Amersfoort deze raadsperiode (sinds 19 maart 2014) heeft ingediend.

September 2016
Financiële problemen Museum Oud Amelisweerd

Juli 2016
Toekenning subsidie InDeBuurt aan de coalitie van B&A Civic Welzin en Me

Maart 2016
Regionale samenwerking Sociaal Domein

September 2015
Voorkomen en aanpakken van huurachterstanden deel 2

Augustus 2015
Evenementennota

Juni 2015
Beveiliging Suwinet
Payrolling

April 2015
Misstanden tijdens schoolvoetbaltoernooi
Huisvesting verblijfsgerechtigden

Februari 2015
Vastgoed onderhoud Centrale/Portaal

November 2014
Eemplein, overlast fietsen

Oktober 2014
Kansen voor lokale bouwbedrijven

September 2014
Privacy

Juli 2014
Bouwvergunningen

Juni 2014
Aanpak jeugdwerkloosheid

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone