Amendementen

Raadsleden hebben de mogelijkheid om amendementen indienen. Met een amendement kunnen raadsleden voorstellen om een voorliggend voorstel van het College tekstueel aan te passen. Een amendement is dus een wijziging op een voorgesteld besluit aan de raad. Hieronder vindt u de amendementen die de PvdA Amersfoort deze raadsperiode (sinds 19 maart 2014) heeft ingediend of heeft meegetekend.

Aangenomen

Maart 2015
Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort

September 2014
Amfors jaarrekening overleggen tezamen met RWA jaarrekening

Juli 2014
Toevoegen: geen lastenverhoging en garantstelling (Kaderbrief)

Juni 2014
Aanrijdtijden brandweer

Mei 2014
Geen buitengewone fractieleden in rekenkamercommissie

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone