Bestuur

Het bestuur van de PvdA Amersfoort zorgt ervoor:

  • dat de PvdA deelneemt aan de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen, met een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma;
  • dat er campagneactiviteiten plaatsvinden, zowel ten tijde van verkiezingen als tussentijds;
  • dat er ledenvergaderingen zijn;
  • dat er een website is en er enkele keren per jaar een ledenblad verschijnt;
  • dat er regionale samenwerkingsverbanden zijn;
  • dat er actieve netwerken zijn van en voor leden;

Verder is het bestuur nauw betrokken bij de fractie, als schakel tussen de leden en de volksvertegenwoordiging.

Samenstelling

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone