Jeugdzorg in Amersfoort dichtbij en bereikbaar; het kan!

Eind 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Gemeenten krijgen hierdoor in 2015 de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg. Dit is een grote stap vooruit omdat de hulp aan gezinnen nu dichtbij georganiseerd wordt. Hierdoor krijgen kinderen sneller de juiste hulp, ouders worden beter betrokken en hulpverleners meer vertrouwen.

Kamerlid Loes Ypma

Kamerlid Loes Ypma

Nu een veel te versnipperde aanpak
Op dit moment zijn er nog teveel kinderen met problemen die te laat of zelfs geen hulp krijgen. Dat komt omdat bij gezinnen met meerdere complexe problemen de hulp erg versnipperd is. Uit onderzoek blijkt dat er wel tussen de negen en zeventien hulpverleners bij een gezin betrokken zijn. Deze werken daardoor langs elkaar heen en ouders zien door de bomen het bos niet meer. Daarnaast duurt het lang voordat gezinnen eindelijk hulp krijgen en die hulp is ontzettend duur.

De PvdA pakt dat aan
Dat moet anders, dat moet beter en met die opgave zijn we in Amersfoort al in 2013 aan de slag gegaan. In het Soesterkwartier is begin 2013 een wijkteam jeugdzorg samengesteld, dat alle zorg voor jongeren aanpakt. Want hoewel de wet nog niet was vastgesteld en het beschikbare budget van het Rijk nog niet bekend was, vinden we het belangrijk om alvast met een nieuwe werkwijze aan de slag te gaan.
Want ouders moisten vaak te lang zoeken voor ze bij de juiste hulpverlener kwamen. Ouders voelden zich te vaak afhankelijk van die vele hulpverleners die aan de slag gingen en zagen door de bomen het bos niet meer.

Wij zijn dat in Amersfoort anders aan het aanpakken, wij gaan de jeugd- en gezinshulp anders organiseren. Voor één gezin, komt er één plan en één ondersteunende hulpverlener. Die hulpverlener komt bij gezinnen thuis en helpt direct orde op zaken stellen. Op maat, waarbij de hulpvraag centraal staat. De hulpverlener beperkt zich niet tot maar één taak, maar gaat direct aan de slag bijvoorbeeld met opvoedadvies, hulp bij het zoeken naar werk of bij de schuldhulpverlening. De hulpverlener doet dit niet alleen, maar kijkt ook wat het gezin zelf kan. De ouders bepalen samen met de hulpverlener wie wat doet. Samen met bijvoorbeeld familie, vrienden en de buren. Daarnaast wordt gezorgd voor professionele hulp, waar het gezin dat echt nodig heeft. Doordat er wordt gezorgd voor minder bureaucratie en afvinklijstjes, is er meer tijd voor het gezin .
Betere zorg en grotere tevredenheid.
In het Soesterkwartier is, naar aanleiding van de ervaringen in 2013, nu al te zien dat deze aanpak een spectaculaire verbetering voor kinderen en hun ouders van zich meebrengt. De kosten zijn fors lager. De ouders voelen zich, door hen te betrekken in het hulpplan weer serieus genomen. En ook de hulpverleners zijn tevreden, want zij zien sneller de concrete resultaten.

De nieuwe Jeugdwet biedt dus kansen om de zorg dichtbij te organiseren in belang van het kind en het gezin. Nu deze wetgeving er ligt en er duidelijkheid is over de voorwaarden, is het aan de gemeente om de jeugdzorg in Amersfoort te gaan organiseren. Daar ligt de grootste uitdaging en daar moeten de colleges van B&W, gemeenteraden en jeugdzorgorganisaties samen aan de slag. De kansen die er liggen zijn groot, de mogelijkheden ook. Dat vraagt scherpte om deze te benutten.
Visie en goed bestuur nodig.
De PvdA gaat hier graag mee verder; op deze wijze kunnen we effectieve, snelle hulp dichtbij organiseren voor kinderen en gezinnen in heel Amersfoort.
De verkiezingen in maart doen er dus toe. Al die nieuwe taken vragen om een goed bestuur met visie op hoe we het beter kunnen organiseren. De PvdA zegt niet alleen dat zij dat beter kan, maar heft dat met de succesvolle aanpak met wijkteams in Amersfoort ook bewezen!

Loes Ypma, Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid, woordvoerder Jeugdzorg,
Bert Lubbinge, wethouder PvdA Amersfoort, o.a. Wonen, Zorg, Welzijn, Jeugdzorg.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.