Iedereen wil wonen

De woningmarkt staat sterk onder druk. De vraag naar goedkope woonruimte is groot. Jonge gezinnen kunnen vaak niet aan een betaalbare woning komen. Vaak wordt er uit geweken naar andere gemeenten in de regio. Er is behoefte aan meer en gevarieerdere sociale woningen. Hoe krijgen we meer doorstroming. Welke oplossingen zijn er? Hierover willen de regionale PvdA-afdelingen op 29 oktober in het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a te Baarn vanaf 9:15 uur met jou in gesprek.

Onder leiding van 2e kamerlid Grace Tanamal zal hierover een forum discussie worden gevoerd. De sprekers zijn: Albert de Vries (woordvoerder 2e kamer Wonen en Rijksdienst namens de PvdA), Dhr van der Velden (Directeur WBV Eemland Wonen), Fleur Imming (Wethouder Amersfoort) en Osman Suna (Fractievoorzitter Soest).

Die dag wordt georganiseerd door de PvdA afdelingen van Amersfoort-Bunschoten, Baarn, Leusden, Nijkerk en Soest. Om het huisvestingsbeleid in de regio onder de aandacht te brengen. De PvdA wil in dialoog met de organisaties en bewoners bekijken wat goed gaat en wat beter kan. Zoekend naar een antwoord op de vraag hoe kunnen we sociale woningbouw in de regio op de agenda houden. Welke middelen zijn vanuit de overheid beschikbaar. Hoe gaan de lokale overheden hiermee om en wat is de bijdrage van de woningcorporaties.

Het tweede deel van de dag zal onder leiding van Loes Ypma de regionale aftrap worden gegeven voor de verkiezingen naar de 2e kamer verkiezingen die op 15 maart 2017 zullen worden gehouden.

woningen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , ,

Comments are closed.