Horecanota

Het College van B&W heeft een nieuwe horecanota vastgesteld deze vervangt de horecanota 2006-2010 en de terrassennota 2009. In het voorstel wordt ruimte gecreëerd voor ondernemers door een ruimhartig, flexibel vestigingsbeleid, het vereenvoudigen of schrappen van regels en door goede dienstverlening en samenwerking.

In de nota wordt onder andere gekozen dat de openingstijden van de Horeca niet worden vrijgegeven, het college geeft aan dat bij de ondernemers hier geen behoefte aan is. Wij als PvdA willen graag horen wat horeca-ondernemers hiervan vinden.
Daarom heeft PvdA raadslid Ramón Smits Alvarez een aantal vragen voorgelegd aan Amersfoortse horeca-ondernemers. Bent u horeca-ondernemers en heeft u nog geen vragenlijst ontvangen (en wilt u dat wel graag), mail dan naar r.smitsalvarez@raad-amersfoort.nl.

In onderstaande documenten kunt u het raadsvoorstel lezen.

Raadsvoorstel_Horecanota_Amersfoort

Horecanota_Amersfoort_-_Ruimte_voor_ondernemers_-_juni_2013

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.