Het stadhuis en de straat: De Week van de Wethouder

Bert LubbingeBert Lubbinge doet wekelijks verslag van zijn ervaringen als wethouder in Amersfoort. Deze week houdt hij zich bezig met zowel  begrotingen en ambtenaren als zwerfjongeren.

Regeren is vooruitzien. En dus zijn wij in het college nu al in gesprek over de begroting voor 2014. We gaan onze gedachten daarover voorleggen aan de gemeenteraad, evenals de uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord, waarin we hard maken wat we in 2013 gaan doen. Natuurlijk gaat het daarbij om STIPS, de wijkcentra, het omvormen van de jeugdzorg en het aanpakken van de bouwproblemen in Vathorst.

Stadhuis

Deze week ben in ook in gesprek geweest met leidinggevenden van de gemeente over hun veranderde rol. Wij willen meer aansluiten op initiatieven vanuit de wijken en meer samen ontwikkelen met bewoners. Dat heeft gevolgen voor de werkwijze van de ambtenaren; niet vanachter het bureau bedenken hoe het moet, maar aansluiten op de initiatieven van wijkbewoners, bijvoorbeeld in de vorm van een klussendienst.

Ik ben op bezoek geweest bij een inwoonster van een van de Fokuswoningen. Zij is nu nog afhankelijk van verschillende financiële stromen om haar hulp zelf te organiseren. Zij vertelde mij over de  rompslomp, de afhankelijkheid en het trage en niet op de hulpvraag afgestemde gedrag van organisaties. Zij inspireert mij om met de komende veranderingen in de AWBZ dat als gemeente beter te gaan doen.

ZwerfjongerenHulpverleners genoeg voor zwerfjongeren, maar de afstemming is ondermaats. Dat bleek donderdag tijdens een discussie met zwerfjongeren en hulpverleners. Ook de huisvestingsmogelijkheden zijn nog onvoldoende. We gaan de toegang tot hulp aanpakken en verbeteren. Ik heb collega Rob van Muilekom gevraagd een handje te helpen bij het verruimen van het aantal huisvesting voor ontheemde jongeren.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.