Hans Spekman lanceert website over langdurige zorg

Hans Spekman heeft in het tv-programma ‘Jinek’ een nieuwe website gelanceerd over de langdurige zorg. Op de website kunt u vinden wat er sinds 1 januari is veranderd in de langdurige zorg en waarom. U kunt ook voorbeelden vinden over zorg in de buurt, betrokkenen kunnen hun reacties geven.

De reden voor het opzetten van deze website wordt door Hans Spekman verwoord: ‘Grote wijzigingen gaan samen met nieuwe ervaringen. Wij vragen aan alle betrokkenen om hun ervaringen met ons te delen. Goede ervaringen, waar er op de website al een aantal van te vinden zijn, en ook de slechte ervaringen. Op die manier kunnen politici van de PvdA bijsturen waar nodig, of goede voorbeelden overnemen.’, aldus Hans Spekman

Dus bekijk de website en deel uw ervaringen in de zorg, goed en slecht. Zo kunnen we waar nodig dingen aanpassen. Goede zorg is immers van levensbelang.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.