Groepen bezoekers wijkcentra moeten financieel geholpen worden

Alle wijkcentra moeten van het college hun deuren sluiten en de PvdA maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van groepen bezoekers die hier hun activiteiten hadden. Deze groepen worden nu geconfronteerd met het betalen van een zodanig hoge huur dat het risico bestaat dat ze ophouden te bestaan. “Dit is een onacceptabele ontwikkeling”, aldus PvdA fractielid Edwin Hinloopen.
Daarnaast verbaast het raadslid zich over de houding van het college richting deze groepen. Het huidige college heeft immers in haar beleid expliciet aangegeven welzijnswerk belangrijk te vinden en zo min mogelijk te willen bezuinigen op de activiteiten in wijkcentra. En toch staat het college niet financieel borg voor het in stand houden van de bewonersgroepen die tot op heden onderdak vonden in onze wijkcentra.

De PvdA vindt dat deze groepen financieel geholpen moeten worden hun activiteiten ergens anders onder te brengen. Over bijvoorbeeld De Drietand zegt Hinloopen: “de beloofde tijdelijke financiële tegemoetkoming aan bewonersgroepen mag niet eerder beëindigd worden dan dat men een nieuwe ontmoetingsruimte en alternatieve bronnen van inkomsten heeft gevonden, zoals ook in het beleid van het college staat aangeven. Nu vallen zeer plotseling voor veel mensen hun activiteiten uit het wijkcentrum weg en dat is onacceptabel.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.