Gemiste kansen college in realisatie economische agenda

Via schriftelijke vragen wil buitengewoon raadslid Edwin van Hinloopen inzicht verkrijgen in het handelen van het college mbt. de economische agenda. Dit naar aanleiding van de verhuizing van KaDE uit het RCE gebouw en het feit dat de gemeente nog geen nieuwe gebruiker voor de vrijgekomen ruimte heeft gevonden.

De PvdA Amersfoort uit haar twijfels over de realisatie hiervan, een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord van het college.

Door de verhuizing van KaDE naar het Eemhuis moet de vrijgekomen ruimte in het RCE gebouw anders worden opgevuld. Zolang de gemeente niet een andere gebruiker vindt, draagt zij de huur van €311.000,- per jaar voor de duur van de huurovereenkomst. In de leidraad van het college voor de realisatie van de economische agenda (rapport commissie Van Ek) staat als een van de aanbevelingen het voeren van een actief acquisitiebeleid voor het vestigen van overheidsdiensten in de stad. Tot nu toe is de gemeente daar niet in geslaagd, ondanks gehouden gesprekken met de Rijksgebouwendienst (RGD) en het Ministerie van OCW.

Daarnaast heeft het Rijk onlangs bekend gemaakt dat het haar kantoren wil vestigen in 12 zogenoemde concentratielocaties. De gemeente Amersfoort behoort niet tot deze 12 locaties. Hinloopen wil weten of de gemeente op de hoogte was van de overgang naar concentratielocaties en of dit is meegenomen in de gesprekken die gemeente voerde met de RGD en Ministerie van OCW. Bovendien vraagt Hinloopen inzicht in de ondernomen inspanningen van het college in het acquisitiebeleid, dat tot nu toe nog geen resultaat heeft gehad.

Hinloopen over zijn ingediende vragen: “deze drie ontwikkelingen tonen de mogelijkheden voor het invullen van het acquisitiebeleid en het realiseren van de gestelde economische agenda. Gezien de stand van zaken, vraagt de PvdA zich af of het college wel voldoende grip op één van de belangrijkste aspecten van haar eigen economische agenda heeft.”

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.