Wie moet ik hebben?

Hier is een overzicht van de verschillende portefeuilles binnen de fractie. Achter elk terrein staat de eerst woordvoerder/contactpersoon van de fractie vermeld. Voor algemene vragen over de politiek van de PvdA in Amersfoort kunt u terecht bij de fractievoorzitter: Louis de la Combé.

Algemeen bestuur

Veiligheid en handhaving

Stedelijk beheer en milieu

Zorg, Welzijn en Wijkontwikkeling

Onderwijs Harun Keskin

Sport Harun Keskin

Ruimtelijke ontwikkeling

Mobiliteit Louis de la Combé

Cultureel klimaat

Economie en wonen

Werk en inkomen Lineke van Bruggen

Financiën en belastingen Lineke van Bruggen

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone