Er is hard gewerkt achter de schermen: Begroting Gemeente Amersfoort 2018-2022

 

 

 

 

 

Binnenkort wordt de Begroting voor de Gemeente Amersfoort voor de komende jaren voorgelegd en vastgesteld.

Achter de schermen, in het College, in de Raad en binnen de verschillende politieke partijen is er hard over nagedacht, ideeën zijn met inbreng van de inwoners van Amersfoort aangedragen.

De PvdAmersfoort vindt de volgende onderwerpen belangrijk voor deze begroting:

 

Gezond en gelukkig in Amersfoort – het kan

*   De PvdA wil een gezond Amersfoort. Door preventie op basisscholen, aanpak van overgewicht, en bevordering van gezonde wijken. Voor mensen die zorg nodig hebben blijft onze inzet maximaal. Bezuinigingen vanuit het nieuwe regeerakkoord mogen de kwaliteit van de wijkzorg in Amersfoort niet aantasten. Wijkcentra willen we weer als ontmoetingsplaatsen versterken via gerichte subsidie.
*   Kinderen die opgroeien in armoede mogen niet belemmerd worden in hun ontwikkeling. Daar is nu een aanzienlijk budget voor vrij gemaakt, inclusief cultuureducatie. Ook is er geld beschikbaar om armoede onder volwassenen te verminderen. Wie is aangewezen op een uitkering proberen we snel aan het werk te helpen.
*   We werken hard om de vastgelopen woningmarkt weer op gang te helpen, met extra aandacht voor sociale woningbouw. Daarbij horen ook maatregelen om combinaties van wonen en zorg beter mogelijk te maken.
*   Op het gebied van veiligheid willen we criminaliteit en overlast tegengaan, en er is extra budget voor de nazorg van ex-gedetineerden.

Drs L. (Louis) de la Combé
Fractievoorzitter PvdA Amersfoort”

 

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.