De nieuwe wethouder: Rob stelt zich voor

Foto Rob vM 2Mensen en organisaties laten samenwerken en het realiseren van ambities dat inspireert Rob. Jarenlang adviseerde hij bedrijven en overheden hierin; hij werkte bij organisatieadviesbureau BMC, de provincie Utrecht en adviesbureau TAUW. Sinds 2004 is hij betrokken bij de Amersfoortse gemeenteraad en in 2010 werd hij fractievoorzitter van de PvdA. Nu gaat Rob zich als wethouder richten op wonen, stedelijke vernieuwing & wijkvoorzieningen, stedelijk beheer, jeugd en samenwerking in de regio.

Wat drijft u?
Dat is heel basaal: dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Stimuleren om een goede opleiding te volgen, kansen geven om werkervaring op te doen, met de mensen in je buurt gezelliger maken, of het lef hebben een eigen bedrijf te starten; daar wil ik aan bijdragen. Ik heb door de jaren heen voetbalelftallen getraind, jongens en meider. Ook daar gaat het om de kwaliteit van elke speler te ontwikkelen en zo goed mogelijk te benutten en vervolgens met elkaar een goede teamprestatie leveren. Daar haal ik voldoening uit.

Wat wilt u bereiken tijdens uw wethouderschap?
Wonen is op dit moment een complexe portefeuille met veel uitdagingen. Ik wil dat daar beweging in blijft. Verbetering van woningen en het leefklimaat in de wijken, Amersfoort Vernieuwt blijven steunen. Ik wil dat senioren op een goede manier worden begeleid naar passende woningen en dat er huisvesting vrijkomt voor jongere; ook leegstaande panden nieuwe functies geven. Een derde van de inwoners van Amersfoort is jonger dan 24. Die wil ik goede voorzieningen bieden en betrekken bij het bestuur. Een jongerenraad is een van de mogelijkheden.

Hoe herkennen wij de PvdA in het coalitieakkoord?
Het gaat weer over mensen en het wonen en leven in de wijken. Dat is bij uitstek PvdA. Wij hebben o.a. de STIPs – Steun- en Informatiepunten – in het akkoord gekregen. Dat zijn punten in de wijk waar mensen terecht kunnen met een hulpvraag. Ook gaan daar zorgaanbieders en mensen die in de wijk actief zijn hun krachten bundelen en efficiënt inzetten, zodat in tijden van harde bezuinigingen niemand in de steek wordt gelaten. Daar ben ik heel trots op.

Wat maakt Amersfoort uniek?
Amersfoort moet de voortrekker zijn voor een goede samenwerking in de regio. In deze tijd van bezuiniging moeten gemeentes voorzieningen zoals sportcomplexen delen, maar ook samenwerken bij complexe vraagstukken als decentralisatie in de jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet. Door de regio aantrekkelijk te houden voor de inwoners, het bedrijfsleven en bezoekers, is Amersfoort klaar voor de toekomst.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , ,

Comments are closed.