De nieuwe wethouder: Bert stelt zich voor

bert

Met Bert Lubbinge haalt de PvdA ervaring naar het college. Hij was acht jaar gemeenteraadslid en tien jaar wethouder in Nieuwegein. In deze functie was hij verantwoordelijk voor onder ander binnenstedelijke herontwikkeling, de bouw van woningen voor starters en gehandicapte en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Nu gaat Bert aan de slag in Amersfoort, een nieuwe stad met nieuwe uitdagingen.

Welke ervaring uit uw vorige functies neemt u mee in uw nieuwe baan?
Belangrijk is dat je duidelijk weet wat je wil. Ik hoop dat het gemeentebestuur van Amersfoort weer verbindingen legt met de inwoners van de stad en mensen zelf initiatieven helpt ontwikkelen. Dat geldt met name voor de maatschappelijke voorzieningen. We moeten niet denken dat wij als overheid alles kunnen bedenken. Wel kunnen we de mogelijkheden in de stad benutten, de verbindingen leggen tussen mensen en organisaties, enthousiasmeren en ondersteunen.

En hoe kan een wethouder dat doen?
Rond het thema maatschappelijk voorzieningen zijn veel goede ideeën bij mensen en maatschappelijke organisaties, die je goed kan benutten. Ik ben al door behoorlijk wat mensen benaderd, die met ideeën rondlopen. Daar ga ik snel mee aan tafel.  Juist het vanuit bewoners organiseren van maatschappelijke voorzieningen en de Steun en Informatiepunten hoort bij onze partij. Met mensen, voor mensen. Daarom ben ik ook heel blij met deze portefeuille voor de PvdA in Amersfoort.

Wat is de belangrijkste uitdaging?
Wat heel erg van belang is, is dat na een aantal crisissen er  weer bestuurlijke rust ontstaat. Daar kan onze eigen fractie een rol in spelen, maar we moeten ook in staat zijn bruggen te slaan naar partijen die niet in het college zitten. Inwoners hebben niks met al dat gedoe. Die willen een gemeentebestuur dat doorpakt en zorgt voor een goede buurt, goede voorzieningen en steun om wat van hun omgeving te maken.

Wat is er nieuw voor u aan de gemeente Amersfoort?
Ik ben al aan de slag om Amersfoort beter te leren kennen. Ik heb op de ledenvergadering al diverse hele prettige contacten gelegd. Ik wil van de leden weten wat zij horen op straat. Maar ook andere Amersfoorters kunnen mij helpen de goede dingen aan te pakken

Wat drijft u?
Het gelijk verdelen van kansen en mogelijkheden. Ik kom zelf uit een milieu waar ik heb moeten vechten om wat te bereiken. Dat is een van mijn drijfveren in de politiek. Juist onze partij zorgt er de steuntjes die nodig zijn om iedereen mee te laten doen en erbij te laten horen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , , ,

Comments are closed.