College laat het afweten op verkeer in Hoogland

Het afgelopen jaar heeft het College van B&W, ondanks diverse toezeggingen, voor weinig verbetering gezorgd betreffende de verkeersproblematiek in Hoogland. De PvdA stelt schriftelijke vragen om duidelijk te krijgen wanneer het sluipverkeer en de verkeersveiligheid wel worden aangepakt.
Al in het coalitieakkoord van april 2010 geeft het College aan de verkeerssituatie in Hoogland snel te willen verbeteren. Een half jaar later heeft de gemeenteraad in november 2010 een motie aangenomen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH), het WijkBeheerTeam (WBT), ondernemers en bewoners uit de omgeving over de wensen mbt de herinrichting van de Hamseweg. Ook is door de raad toen meegegeven dat de herinrichting gereed moet zijn voor de opening van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg, waardoor er nog meer verkeer langskomt.

PvdA raadslid Ramon Smits Alvarez hierover “Er is nog geen gesprek geweest, laat staan dat er een plan is gemaakt door het College van B&W om de verkeersveiligheid in Hoogland te verbeteren. We zijn als PvdA bang dat er straks niets gebeurd is voor dat het ziekenhuis opengaat. Dat is niet de afspraak.”

Op mondelinge vragen, gesteld door de PvdA in januari 2011, bleek dat het College de geplande gesprekken niet is aangegaan, maar dat ze er mee bezig zijn.
Op 18 maart 2011 gaf het bestuur van VDH in de Hooglander Courant echter aan, dat ze na zelf een aantal keren aan te geven mee te willen denken er geen reactie kwam vanuit de wethouder, nu zijn ze eindelijk uitgenodigd voor een gesprek.

Smits Alvarez: “De houding van de wethouder is allesbehalve proactief. Onbegrijpelijk gezien de onhoudbare verkeerssituatie en eerder gedane toezeggingen van de wethouder.” Ook wil de PvdA weten of de realisatie van de reconstructie nog haalbaar is voor de opening van het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg zoals door de gemeenteraad is aangegeven in november 2010.

2011-03-18+PvdA_Schr-1._vragen_voortgang_hamseweg

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.