Archive | Ledenbijeenkomsten RSS for this section

Vier PvdA-Kamerleden over decentralisaties Zorg en Welzijn in Veenendaal

In de komende jaren zullen steeds meer taken van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor het domein zorg en welzijn, zowel voor de organisaties als voor de cliënten. Daarom heeft de PvdA afdeling Veenendaal, in samenwerking met vier Kamerleden, een informatie- en discussieavond georganiseerd over de decentralisaties […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Algemene Ledenvergadering PvdA Amersfoort–Bunschoten 19 juni 2014

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van 17 april jl. hebben jullie ingestemd met deelname aan het nieuwe College van B & W in Amersfoort. Inmiddels is het nieuwe college bijna twee maanden op weg, hebben enthousiaste partijleden actief deelgenomen aan de campagne voor de Europese verkiezingen en gaan we in rap tempo richting de zomer. Hoog […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

ALV donderdagavond 27 februari 2014

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op: Donderdagavond 27 februari a.s. Aanvang: 20.00 uur Locatie: Wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2. T.z.t. krijgen de leden de agenda per mail toegezonden en leest u die hier. Voor meer informatie: Gert Koudijs, secretaris@pvda-amersfoort.nl

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Ledenbericht 14 december 2013 o.a. ALV 19 december 2013

Afgelopen woensdagavond is er een druk bezochte ledenvergadering geweest. Meer dan 60 afdelingsleden hebben respectvol met elkaar gesproken over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Ook is het verkiezingsprogramma voor de komende periode vastgesteld. Dit definitieve programma kunt u binnenkort lezen op onze website.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Ledenbericht 6 december 2013

Dinsdagavond 3 december jl. hebben wij u geïnformeerd over het besluit van vier partijleden om, naar aanleiding van het PwC rapport,  per direct hun functies neer te leggen. Het gaat om wethouder Rob van Muilekom, fractievoorzitter Edwin Hinloopen en afdelingsvoorzitter Marjet van Baggum; zij treden af. Wanda Dijkstra, voormalig afdelingsvoorzitter, trekt haar kandidatuur voor het […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading