Archive | Ledenbijeenkomsten RSS for this section

Ontmoet Astrid en Gerard: Kandidaten voor het voorzitterschap

Wij, Astrid en Gerard, hebben ons nu gezamenlijk gekandideerd voor het Partijvoorzitterschap. Na de verkiezingen van 15 maart mag over één ding geen enkele twijfel bestaan: de PvdA moét veranderen – en nu echt. Dat pakken we gezamenlijk op. Ook met de leden. Juist door onze combinatie van heel verschillende achtergronden, onze ervaring met organiseren, […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Algemene Ledenvergadering 16 maart 2017

Op donderdag 16 maart, de dag na de Tweede Kamerverkiezingen organiseert de PvdA Amersfoort een Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Bijgevoegd vindt u de agenda    

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Populisme is van alle tijden

“De voorgangers in het populisme zijn de Romein Julius Caesar en de Oostenrijker Jörg Haider. Zij gaven het ‘verraden volk’ een klaagmuur”, was de zin waarmee James Kennedy zijn verhaal begon. “Zekerheden worden aangetast in een sterk veranderende maatschappij. Dan kiezen mensen vaak voor een autoritaire, populistische leider. Een antwoord hierop formuleer vanuit je eigen […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Start instapprogramma: woensdagavond 25 februari a.s.

Woensdagavond 25 februari gaat het nieuwe instapprogramma van de afdeling Amersfoort-Bunschoten van start. Bedoeld voor nieuwe PvdA-leden of leden die recent in Amersfoort/Bunschoten zijn komen wonen. Gedurende 4 à 5 bijeenkomsten (tot en met medio mei a.s.) wordt meer inzicht gegeven in het werk van fractie, gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer. Ook een bezoek […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Nieuwjaarsreceptie PvdA op zaterdag 24 januari

De PvdA-fractie in de Amersfoortse gemeenteraad, samen met de afdeling Amersfoort en het Gewest Utrecht van de PvdA nodigen u uit voor onze Nieuwjaarsreceptie. Te gast is onder meer oud-wethouder Rob van Muilekom, lijsttrekker bij de aanstaande Provinciale Staten verkiezingen. Graag heffen wij met u het glas en praten we bij over de ontwikkelingen in […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading