Archive | Initiatieven, moties, amendementen, vragen RSS for this section

Meer inzicht in mensenhandel en illegale prostitutie in Amersfoort

De prostitutiebranche is een kwetsbare branche voor criminaliteit zoals mensenhandel. Dit blijkt uit bijvoorbeeld uit de rapporten van de Nationaal rapporteur Mensenhandel. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het prostitutie- en vergunningenbeleid en het daaraan gekoppelde toezicht. Het gemeentelijk prostitutiebeleid is een belangrijk instrument om misstanden tegen te gaan. Amersfoort kent op dit moment vijf […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA dient amendement in over evenwichtige begroting Amersfoort

Tijdens de Raad op 3 maart 2015 zal Lineke van Bruggen namens de PvdA een amendement indienen bij het vergaderpunt ‘Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort’. Het College gaat inventariseren waar en op wat er bezuinigd kan gaan worden. De PvdA wil dat naar alle opties wordt gekeken, zodat we kunnen bepalen […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Reactie PvdA: Amersfoort onder toezicht Provincie

De PvdA vond het afgelopen dinsdag (16 december) een plezierig gesprek met de vertegenwoordigers van de Provincie waarin in een goede sfeer een aantal zaken verhelderd werden. In de weken ervoor is de commissie B&V verschillende malen bijeen geweest om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Geen van de door de provincie genoemde punten kwam […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA: geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

De PvdA wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren. Daarom wil de PvdA wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

PvdA pakt woonoverlast door arbeidsmigranten aan

De PvdA wil woonoverlast die wordt veroorzaakt door Oost-Europese arbeidsmigranten terugdringen. De partij wil daarom maximaal één bewoner per 12 vierkante meter, migranten spreiden over de stad en een harde scheiding tussen het werkcontract en het wooncontract. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag presenteren. Lijsttrekker […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading