Archive | Activiteiten RSS for this section

Eerste huiskamerbijeenkomst PvdA Amersfoort

Zaterdagmiddag 21 februari vond in De Vereeniging een eerste Huiskamerbijeenkomst plaats. Het was de eerste in een reeks van Huiskamerbijeenkomsten die de PvdA Amersfoort organiseert in de aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 18 maart. Speciaal voor deze bijeenkomst was Marleen Barth, fractievoorzitter én lijsttrekker van de PvdA voor de Eerste Kamer naar […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

21 februari huiskamerbijeenkomst met fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer

Zaterdag 21 februari a.s. om 11.30 uur wordt er in De Vereeniging aan de Kleine Koppel 36 te Amersfoort een Huiskamerbijeenkomst gehouden met o.a. Marleen Barth, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Tijdens de bijeenkomst zullen vragen van geïnteresseerden worden beantwoord met betrekking tot werkgelegenheid, aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs en de (jeugd)werkloosheid […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Nieuwsbrief februari is uit

De maandelijkse nieuwsbrief van de PvdA Amersfoort-Bunschoten is weer uit. Lees hier de nieuwsbrief.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Start instapprogramma: woensdagavond 25 februari a.s.

Woensdagavond 25 februari gaat het nieuwe instapprogramma van de afdeling Amersfoort-Bunschoten van start. Bedoeld voor nieuwe PvdA-leden of leden die recent in Amersfoort/Bunschoten zijn komen wonen. Gedurende 4 à 5 bijeenkomsten (tot en met medio mei a.s.) wordt meer inzicht gegeven in het werk van fractie, gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer. Ook een bezoek […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading

Bijeenkomst met Kamerleden over sociaal domein

Vier PvdA-Kamerleden en onze lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Rob van Muilekom gingen op 7 februari in De Observant het gesprek aan over zorg, werk en inkomen. Zaken die ons allen raken, zeker nu de gemeente daarvoor verantwoordelijk is. Loes Ypma (jeugdzorg) deelde met de aanwezigen haar verwachting dat het niet meer kan/mag dat 22 […]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone
Continue Reading