Bouw en volleybal: De Week van de Wethouder

Bert Lubbinge doet wekelijks verslag van zijn ervaringen als wethouder in Amersfoort. Deze week over het weer op gang brengen van de bouw en de jeugdzorg.

Bouw AmersfoortWeer een uiteenlopende week, zoals dat gaat dat als wethouder met een brede portefeuille. In Vathorst valt de bouw momenteel tegen. De redenen kennen we allemaal: crisis op de huizenmarkt, moeilijk verkrijgbare hypotheken. Dat betekent, dat we bij uitblijvend herstel een groot financieel risico lopen. Daarom onderhandelen we met de ontwikkelaars om versnelling in de bouw te realiseren, de risico’s te dempen en segmenten te zoeken in de woningbouw, waar nog wel vraag naar is. Moeizame gesprekken, waar we een stevige inzet kiezen.

In het Soesterkwartier zijn we vooruitlopend op de veranderingen in de jeugdzorg met een team bezig om vorm te geven aan de nieuwe werkwijze. Ik heb de Gemeenteraad uitgenodigd om met dit team te spreken over hun ervaringen. We willen wijkgericht zorg bieden, er sneller bijzijn, minder hulpverleners per gezin en dure specialistische zorg vermijden, tenzij noodzakelijk. Maar vooral één gezin, één plan!

Met collega Van Eijk heb ik Sovee bezocht. Zij organiseerden voor ons een gesprek met klanten en medewerkers aan tafel. Mooi om te zien hoe een moeder vertelt over de steun die zij via opvoedingsondersteuning krijgt en weer zelf verder kan. Of de tiener, die noodgedwongen zelfstandig moet wonen, en door de begeleiding weer alles op een rij heeft en heel zelfverzekerd aan tafel zat en ook anderen daarbij wil helpen.

volleybalSamenwerken in de regio vindt dit college belangrijk. Dat doen we ook als het gaat om de jeugdzorg. Samen krachten bundelen om de zorg die we niet lokaal kunnen bieden te organiseren. Het college van Burgemeester en Wethouders is een team. In ieder geval was het donderdagavond een volleybalteam! In een toernooi met gemeentelijke afdelingen hebben we gestreden als leeuwen! Rob van Muilekom is niet alleen een goed PvdA-wethouder, maar wijs ik ook aan als volleybalprof in het college!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , ,

Comments are closed.