Blog: Kunnen we de wethouder sociale zekerheid ook controversieel verklaren?

Vorige week was het weer zover. Het bedrijfsplan van de RWA stond op de agenda. Vol verwachting zat ik er klaar voor. Eerst dat hele plan doorgespit, kritische op- en aanmerkingen paraat. En wat gebeurde er? Eerst werden we getrakteerd op een monoloog van de wethouder, waarin hij maar niet tot de kern kwam. Zuchtend herhaalde hij hetzelfde verhaal nog drie keer, ons ondertussen toesprekend alsof we een stelletje kleuters waren die het allemaal nog niet zo goed snapten.
Ondertussen kregen we dus geen antwoord op de vraag hoe het zit met de motie van 10 januari die door de PvdA was ingediend met de opdracht om nu eens helder in kaart te brengen welke andere scenario’s er mogelijk zijn.
Dat is de tactiek van deze wethouder sociale zekerheid; heel snel heel veel woorden gebruiken om uiteindelijk te maskeren dat hij niets te vertellen heeft.
Denk je dat je alles gehad hebt komt wethouder van ’t Erve ook nog met de mededeling dat er zojuist een raadsinformatiebrief over het onderwerp is verzonden die niemand natuurlijk nog heeft kunnen lezen.
En ja hoor… het bedrijfsplan is eigenlijk ook nog niet klaar. Wat heb ik dan zitten lezen vroeg ik mij vertwijfeld af, maar vooral, wat zitten we hier dan te doen?
Mijn hoofd vol informatie over een bedrijfsplan dat het toch maar niet werd en een Raadsinformatiebrief die we hebben ontvangen toen de meesten van ons ergens in de file stonden.
De tribune vol mensen die het waarschijnlijk ontging wat er nu precies gebeurde.
De presentatie van de directeur maakte nog wel wat goed. Al was het maar om te zien dat ze stand hield onder de harde aanpak van sommige raadsleden. Toch dapper om je zo in het hol van de leeuw te begeven. Voor de wethouder wel fijn, bleef hij ook even buiten schot.
De wethouder overleefde dezelfde avond een motie van wantrouwen.
Nu is de wet controversieel verklaard. Eigenlijk wel jammer dat we deze wethouder sociale zekerheid niet controversieel kunnen verklaren.

Grace Tanamal
Woordvoerder sociale zekerheid, Wet werken naar Vermogen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.