Blog Geen windmolen in mijn achtertuin

In 1980 bestonden er ineens nieuwe burgers op de wereld: mensen die de NIMBY-filosofie (Not In My BackYard) volgden. Dit waren burgers die graag van allerlei voorzieningen gebruik willen maken, maar daar zelf geen last van wilden hebben. Burgers die in opstand kwamen tegen een asielzoekerscentrum om de hoek of een maatschappelijke opvang in hun straat.

Deze term is door politicologen en politici bedacht, misschien om te verklaren waarom mensen protesteren als zij een verandering in hun eigen omgeving niet waarderen. Mensen die tegen veranderingen ‘in hun eigen achtertuin’ protesteren, zijn echter ook gewoon betrokken burgers. Burgers die mondig genoeg zijn om hun mening te laten horen als ze het ergens niet mee eens zijn. De NIMBY’s van de huidige tijd zijn weliswaar voor politici soms lastig, maar tegelijkertijd zijn ze ook hèt bewijs dat mensen nog steeds heel betrokken zijn bij hun eigen stad.

Sinds vorige week weten we in Amersfoort dat er niet alleen burgerlijke NIMBY’s bestaan, maar dat er ook bestuurders zijn die aan dit syndroom leiden. Het onderwerp waar deze verrassend nieuwe NIMBY’s over in opstand zijn gekomen? De vraag of we in Amersfoort wel of geen windmolens in onze eigen ‘achtertuin’ moeten plaatsen.

Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dat is een gewaagd streven. Zoals het er nu uitziet moeten we alle zeilen bijzetten en halen we dit streven zelfs dan waarschijnlijk niet. Om dat tij te keren is lef en besluitvaardigheid nodig. Om dat streven naar meer schone energie te realiseren, is er een bestuur nodig dat zegt: wij hebben de ambitie om van Amersfoort een echt duurzame stad te maken.

Als het over windmolens in Amersfoort gaat, tonen de burgers echter meer lef dan sommige collegebestuurders. Bewonersorganisaties, zoals Duurzaam Soesterkwartier, zijn enthousiast over het idee om windmolens te plaatsen op bedrijventerrein Isselt of knooppunt Hoevelaken. Het is daarom hartstikke zonde dat het college verdeeld is over dit onderwerp en daarmee ook geen duidelijk signaal afgeeft naar de stad.

Amersfoort moet verantwoordelijkheid nemen en de ambitie tonen om nu echt vaart te maken met het opwekken van meer schone energie. Windenergie is daar een essentieel onderdeel van. Het is een grote investering, maar één grote windmolen van 3 MW kan genoeg duurzame energie produceren om ongeveer 1000 huishoudens een jaar lang te voorzien.

De PvdA vindt het daarom echt tijd worden dat we alle hoogstaande ambities omzetten in concrete resultaten. Dat we daar waar het mogelijk is, windmolens neerzetten zodat we meer duurzame energie kunnen opwekken. Kortom, het wordt hoog tijd dat de gemeente Amersfoort lef en besluitvaardigheid toont, en bewijst een gemeente te zijn die verder kijkt dan alleen zijn eigen achtertuin. De PvdA begint daar nu alvast mee.
Marlien de Kruijf
Raadslid PvdA Amersfoort

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.