Blog: De maatschappelijke opbrengst van wijkcentra

In het seniorenwelzijnswerk verandert de komende tijd veel. Wijkcentra in Amersfoort moeten hun deuren sluiten en activiteiten moeten een andere locatie zoeken. Het beleid voor welzijn verandert, de nadruk komt meer te liggen op de eigen kracht van mensen en wat mensen nog wél kunnen. De PvdA vindt het goed om meer uit te gaan van de kracht van mensen. Maar waar wij het volstrekt niet mee eens zijn, is dat al die welzijnstaken moeten worden uitgevoerd met veel minder geld. Er wordt zowel door het rijk als door de gemeente fors bezuinigd op het welzijnswerk. Het streven van het huidige college om alle wijkcentra in Amersfoort te sluiten vinden wij absoluut kortzichtig en onverstandig.

Ook de senioren die aanwezig waren bij het PvdA politiek café in de Drietand van 9 mei, maken zich ernstig zorgen over deze veranderingen in het welzijnswerk. Vooral het sluiten van de wijkcentra stuit bij hen op veel onbegrip en ongeloof. Het wijkcentrum is het hart van de wijk, een ontmoetingsplek waar heel veel sociale contacten plaatsvinden. De Drietand in Kruiskamp is hier een prachtig voorbeeld van. Wekelijks komen hier ruim 1200 mensen, voor bijeenkomsten, bridgesessies en denksportmiddagen. Maar vooral ook mensen uit de buurt die simpelweg even binnen komen lopen voor een praatje of een kopje koffie.
De gemeenteraad heeft in 2011 een motie aangenomen waarin staat dat er geen wijkcentrum mag sluiten, totdat alle activiteiten onder dak zijn. Dat is een belangrijke boodschap aan het college. Maar zelfs als alle activiteiten wel ergens anders onder dak zijn, dan nog betekent het sluiten van alle wijkcentra en De Drietand een groot verlies voor Amersfoort. De senioren vrezen dat de meeste sociale contacten dan wegvallen, dat mensen hun ontmoetingsplek verliezen en dat het sociaal isolement onder senioren sterk toeneemt. Volgens mij is hun vrees heel terecht.

De financiële opbrengsten van het sluiten van een wijkcentrum zijn makkelijk te berekenen. De maatschappelijke opbrengsten van het openhouden van een wijkcentrum zijn echter veel moeilijker te bepalen. Maar die maatschappelijke opbrengsten wegen voor de PvdA eigenlijk nog veel zwaarder. Wij gaan ons daarom in de gemeenteraad hard maken om meer maatwerk te leveren als het om de wijkcentra gaat. De beslissing om alle wijkcentra te sluiten is veel te rigoureus. De PvdA vindt dat we, veel kritischer dan nu gebeurt, moeten kijken naar welke ruimtes beschikbaar moeten blijven en welke minder goed worden gebruikt. Op die manier kun je misschien toch bezuinigen, maar tegelijkertijd absoluut noodzakelijke voorzieningen voor de stad behouden.

Het politiek café was een zeer geslaagde avond en de PvdA deelt de zorgen die de aanwezigen luid en duidelijk lieten horen. In de gemeenteraad zal de PvdA dan ook haar uiterste best doen om het huidige collegebeleid bijgesteld te krijgen. De Drietand verdient het in ieder geval om nog vele jaren als ontmoetingsplek te blijven bestaan.

Marlien de Kruijf
Raadslid PvdA Amersfoort

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.