Bijeenkomst met Kamerleden over sociaal domein

Vier PvdA-Kamerleden en onze lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Rob van Muilekom gingen op 7 februari in De Observant het gesprek aan over zorg, werk en inkomen. Zaken die ons allen raken, zeker nu de gemeente daarvoor verantwoordelijk is.

7 februariLoes Ypma (jeugdzorg) deelde met de aanwezigen haar verwachting dat het niet meer kan/mag dat 22 hulpverleners tegelijkertijd zich op een multi-probleem gezin storten. Otwin van Dijk (langdurige zorg) wist haarfijn uit te leggen hoe het met de PGB’s (persoonsgebonden budgetten) zit en waarom maatwerk bij huishoudelijke zorg de voorkeur verdient.

John Kersten (werk en inkomen) bouwde voort op het Sociaal Akkoord en de Participatiewet, opdat in nauwe samenwerking met werkgevers en rijk/provincie/gemeente honderdduizenden arbeidsplaatsen tot stand komen. Grace Tanamal (mantelzorg) deed wederom een vurig pleidooi voor het invoeren van concrete buurtrechten en de rol die bewoners(organisaties) in zorg/welzijn/werk kunnen oppakken, al dan niet als vrijwilliger. Rob van Muilekom tot slot schetste het samenspel tussen provincie en gemeente waar het gaat om het benutten van kansen op het terrein van werkgelegenheid, wonen en voorzieningen. Duidelijk is dat gemeenten vooral gezamenlijk (op regionaal niveau) een belangrijke rol kunnen spelen.

En natuurlijk maakten we van de gelegenheid gebruik om ook op straat te laten zien waar de PvdA voor staat. Een mooie dag, zeker voor herhaling vatbaar !

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Comments are closed.