Bewoners Foortse Brug in de steek gelaten

Oudere bewoners van het bouwproject de Foortse Brug in Vathorst voelen zich bekocht. In de brochures van woningbouwcorporatie De Alliantie was vermeld dat de bewoners een beroep konden doen op een uitgebreid welzijnscentrum. Dit centrum zou een ontmoetingsplek voor de buurt vormen. Deze belofte wordt niet waargemaakt. De PvdA en SP vinden dat de bewonerscommissie terecht boos is dat er nu in hun buurt helemaal geen ontmoetingsruimte aanwezig is en dringen bij het college aan om snel iets aan deze situatie te doen.
De bewonerscommissie heeft aangegeven dat zij zelf de handen uit de mouwen wil steken om een dergelijke ontmoetingsplek te laten draaien. De PvdA en SP zijn daar zeer positief over en zouden graag zien dat het college gebruik maakt van de kracht van Vathorst en in gesprek gaat met deze gemotiveerde Amersfoorter.
Zorgorganisatie Beweging 3.0 heeft op dit moment voor drie jaar de beoogde ruimte op de begane grond gehuurd, maar er gebeurt tot op heden helemaal niets. Sterker nog Beweging 3.0 kan haar afspraken helemaal niet nakomen omdat het huidige college de subsidies voor welzijn enorm heeft verminderd.
PvdA raadslid Grace Tanamal en SP raadslid Bets Beltman hebben schriftelijke vragen ingediend en ze willen weten of het college een stimulerende en faciliterende rol wil vervullen om samen met Beweging 3.0 , De Alliantie en de betrokken bewonerscommissie te onderzoeken of er in de directe omgeving een ontmoetingsruimte beschikbaar kan worden gesteld.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.