Amersfoort energieneutraal in 2030

 

 

 

 

 

Amersfoort in 2030 energieneutraal? Windenergie en zonnevelden in Amersfoort

 De PvdAmersfoort heeft zich positief uitgesproken over twee locaties voor plaatsing windmolens op kantorenpark De Hoef en de locatie waterzuiveringsinstallatie op de Isselt. Dinsdag a.s. wordt het besluit, hopelijk in meerderheid, door de raad genomen. Voor de zomer zijn er door de raad locaties voor zonnevelden bepaald waar de PvdAmersfoort eveneens voorstander van is. De PvdAmersfoort hecht er zeer aan dat afspraken als deze in goede samenspraak met bewoners, stakeholders en belangengroeperingen gemaakt worden. De zorg voor voldoende draagvlak is van groot belang, naast het belang van een duurzame toekomst voor onze kinderen.

Waarom is de PvdAmersfoort daar voorstander van? De gemeenteraad en het college heeft de ambitie in 2030 een energieneutrale stad te zijn. Ook de PvdAmersfoort onderkent de noodzaak vaart te maken met de energietransitie in en rond Amersfoort. Om de doelstelling te halen zal nog veel moeten gebeuren, zo zullen nieuw te bouwen wijken zonder aardgasleidingen worden aangelegd en overgaan worden op aardwarmte systemen. Ook zal op collectieve en individuele energiebesparing moeten worden ingezet.(voorlichting bewoners)

Landelijk wil de PvdA dat we in 2020 van 4 procent duurzame energie naar minimaal 14 procent duurzame energie zijn gegroeid. Om dat te bereiken is een stabiel lange termijnbeleid en voldoende draagvlak cruciaal. De PvdA is daarom tevreden over het afgesloten SER-energieakkoord waarin energiebedrijven, milieuorganisaties, vakbonden en werkgevers samen met de overheid afspraken hebben gemaakt om in 2020 14 procent en in 2023 16 procent duurzame energie te halen. Dit akkoord zorgt voor energiebesparing, CO2-reductie en bovendien levert het innovatie en netto minimaal 15.000 banen op.

Rob Smulders

Raadslid PvdA Amersfoort

Ruimtelijke ordening, Stedelijk beheer en milieu, Economie en duurzaamheid, Wijkontwikkeling

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , , , ,

Comments are closed.