Amendement ‘naar een evenwichtige begroting’ aangenomen

Gisteren heeft de PvdA haar amendement: ‘Snel en zorgvuldig naar een evenwichtige gemeentebegroting voor Amersfoort‘ ingediend.

De PvdA wil dat voor alle programma’s wordt gekeken waar er op kan worden bezuinigd zodat de Raad voldoende keuzemogelijkheden heeft wanneer zij geraadpleegd wordt. Het is belangrijk dat de Raad kan kijken op welke programma’s er zonder veel pijn kan worden bezuinigd. Hierdoor kan de Raad inzicht krijgen in welke programma’s juist zouden moeten worden ontzien omdat bezuinigingen daar te ingrijpend en pijnlijk zijn.

Het amendement is met 28 stemmen voor en 10 tegen aangenomen.

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: , ,

Comments are closed.