Algemene Ledenvergadering PvdA Amersfoort–Bunschoten 19 juni 2014

Tijdens de bijzondere ledenvergadering van 17 april jl. hebben jullie ingestemd met deelname aan het nieuwe College van B & W in Amersfoort. Inmiddels is het nieuwe college bijna twee maanden op weg, hebben enthousiaste partijleden actief deelgenomen aan de campagne voor de Europese verkiezingen en gaan we in rap tempo richting de zomer.
Hoog tijd om bij te praten! Over de actuele politieke ontwikkelingen in Amersfoort en Den Haag.
Ook willen afdelingsbestuur en fractie verslag doen van de hervorming van de financiële huishouding van fractie en de aansluiting ervan op de afdelingsboekhouding. Dat proces is nog niet helemaal afgerond, maar we willen jullie vóór de zomer een update te geven.
Uitnodiging Ledenvergadering PvdA Amersfoort
Donderdag 19 juni 2014, 20.00 uur
Zalencentrum De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

Bijgaand treffen jullie link aan naar:
* de agenda
* verslag ALV 27 februari jl.
* verslag BLV 17 april jl.

Het bestuur is verheugd jullie te kunnen voorstellen Bert Veenstra als bestuurslid en Pieter Breuer als voorzitter te benoemen.
Als de kameragenda het toelaat zal Grace Tanamal aanwezig zijn om ons bij te praten over actuele politieke zaken ut Den Haag.

Bestuur en fractie vragen jullie speciale aandacht voor de instelling van een drietal werkgroepen:
We nodigen afdelingsleden uit mee te denken en te praten over actuele onderwerpen in de lokale politiek. In overleg tussen bestuur en fractie worden binnenkort drie werkgroepen gevormd. Rondom de thema’s zorg, wonen, en werken. Een werkgroep bestaat uit een aantal betrokken afdelingsleden en een fractie- en bestuurslid. Iedere werkgroep krijgt binnen het thema een opdracht mee van bestuur en fractie.
Een werkgroep komt minimaal 4 keer per jaar bijeen. De deelnemende fractieleden praten de groep bij over actuele ontwikkelingen op het werkgroepsterrein. In de werkgroep wordt besproken wat de komende periode op dit terrein gaat spelen. De werkgroep organiseert minstens één keer per jaar een openbare bijeenkomst (bijv. politiek café) over het thema.

Doe mee!

Meer weten of aanmelden? Mail naar secretaris@pvda-amersfoort.nl!

Graag tot ziens op donderdagavond 19 juni a.s.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de PvdA afdeling Amersfoort-Bunschoten,

Gert Koudijs,
secretaris@pvda-amersfoort.nl

 

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Comments are closed.