Aanpak gezondheidsklachten houtrook

Wanneer houtkachels op een onjuiste manier gebruikt worden kan dit voor gezondheidsproblemen in de omgeving zorgen. Bij de gemeente Amersfoort zijn afgelopen jaren al meerdere klachten hierover binnen gekomen. Lijst Schulten en de PvdA dringen er bij de wethouder op aan om eisen te stellen aan het stookgedrag.
Twee jaar geleden hoorde de gemeenteraad aangrijpende getuigenissen van Amersfoorters die (met name op windstille dagen) gezondheidsklachten door houtrook ondervinden. De meerderheid van de fracties sprak van een ernstig probleem waar de gemeente iets aan zou moeten doen. Wethouder Van ’t Erve schreef in een antwoord dat de gemeente geen eigen normen stellen voor luchtkwaliteit. Maar wat de gemeente wel kan doen is eisen stellen aan het stookgedrag. Dergelijke eisen zullen een preventief effect hebben.

Lijst Schulten en de PvdA hebben hierover schriftelijke vragen ingediend en willen snel van de wethouder weten wat hij voor maatregelen wil ondernemen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags:

Comments are closed.