11 juli Politiek café – ABC scholen

PolitiekCafe-Brede-scholen (1) De brede school vergroot de saamhorigheid in de wijk.

De brede school is een ontmoetingsplaats in de buurt.

De brede school betrekt ouders bij het onderwijs aan hun kinderen.
Het waren de hoge verwachtingen bij aanvang van de brede scholen, maar nu de realiteit. Maken de ABC scholen deze verwachtingen waar?
Dit is het onderwerp van het PvdA politiek café op 11 juli. Samen met Cees van Eijk (wethouder onderwijs), Roger Caubo (directeur SOVEE), Ad Goenee ( directeur ABC-school Spectrum in schuilenburg) en Onno Hoekstra (Directeur ABC-school kruiskamp /Koppel), bespreken we hoe de afgelopen jaren verliepen voor de brede scholen. Wat ging goed, wat heeft verbetering nodig? Hoe zien we de toekomst van de ABC scholen. We horen graag wat uw ervaring is met brede scholen.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Tags: ,

Comments are closed.