Nieuwsbrief Juli

Hier vind u de Juli editie van onze afdelingsnieuwsbrief. Begin September verschijnt de volgende. Namens het bestuur, fractie en afdeling wensen we u een mooie zomer.

Lees meer

PvdA maakt zich sterk voor armoedebeleid in Amersfoort

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft voor Amersfoort een minima effect rapportage opgesteld. Deze is met de raad besproken en maakt onderdeel uit van de brede discussie die we voeren over het armoedebeleid (regelingen, participatie en gezondheid). Na de zomer gaan we daarmee verder en voeren we gesprekken met organisaties uit de stad en […]

Lees meer

Oud-burgemeester van Amersfoort Annie Brouwer overleden

De Utrechtse oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf is op 70-jarige leeftijd overleden. Ze was burgemeester van Utrecht van 1999 tot 2008. Daarvoor was ze onder meer raadslid en wethouder in Nijmegen en burgemeester van Zutphen en Amersfoort. Na haar afscheid als burgemeester van Utrecht werd ze lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en was ze actief bij […]

Lees meer

Overlijden Annie Brouwer-Korf

Vandaag heeft ons het nieuws bereikt dat onze partijgenoot en oud-burgemeerste Annie Brouwer-Korf op 70 jarige leeftijd is overleden. Onze voorzitter heeft namens het bestuur onze diepe medeleven met haar nabestaanden uitgesproken.

Lees meer

Raadslid Youssef El-Messaoudi verlaat fractie PvdA Amersfoort

Raadslid Youssef El-Messaoudi heeft donderdag j.l. te kennen gegeven te vertrekken uit de PvdA-fractie. Hij heeft aangegeven zich niet meer te kunnen vinden in de wijze waarop de fractie de eigen werkzaamheden vorm geeft. De PvdA betreurt deze keuze, maar de fractie zal zich met onverminderde energie en betrokkenheid blijven inzetten in de stad, binnen […]

Lees meer